Selecciona Edició
Connecta’t

Arxivades les diligències als jutges que van donar suport al dret a decidir

El promotor subratlla que segons la deontologia professional l'acció és "censurable"

El promotor de l'acció disciplinària, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha acordat aquest dijous arxivar la informació prèvia oberta el mes de febrer passat als 33 magistrats i jutges catalans signants de l'anomenat Manifest pel dret a decidir.

L'acord d'arxiu assenyala que, des del punt de vista estrictament jurídic, al manifest, aïlladament considerat i en funció de les dades en poder del promotor, “no es pot apreciar que els signants persegueixin una finalitat diferent que el simple trasllat a la ciutadania d'una opinió sobre un tema d'interès jurídic, social o polític, actuació que queda emparada pels drets fonamentals de llibertat d'expressió i d'opinió consagrats per l'article 20 de la Constitució Espanyola”.

“En definitiva, donen la seva opinió jurídica en defensa del dret del ciutadà a participar en assumptes públics, a decidir sobre possibles jurídics, conducta que, com s'acaba d'avançar, ha de quedar emparada pels drets fonamentals de llibertat d'expressió i d'opinió”, afegeix el text.

Per tot això, el promotor conclou que no es pot mantenir la imputació d'il·lícits sancionadors i arxiva la informació prèvia.

No obstant això, Fonseca-Herrero considera que, segons la deontologia professional, l'actuació dels jutges i magistrats és censurable en la mesura en què la seva actuació fa minvar la confiança dels ciutadans en la judicatura, essencialment “perquè parteixen d'una afirmació que manca de tot suport normatiu i contradiu la doctrina constitucional quan, en forma implícita, reconeixen a Catalunya la qualitat de subjecte jurídic i polític sobirà en afirmar rotundament que: ‘Cal partir d'un fet que –pensem– no admet discussió: Catalunya és una nació…’; ‘Aquest fet –la realitat nacional de Catalunya– radica en la base de la Constitució del 1978 i en l'Estatut d'Autonomia del 1979 i el del 2006’”.

L'acord ha estat notificat tant als signants del manifest com al denunciant, Miguel Bernad, que va actuar en representació del col·lectiu de funcionaris públics Manos Limpias.