Selecciona Edició
Connecta’t

El PSOE elabora un pla per a aturats de més de 45 anys

El programa La Garantia +45 finançaria 200.000 contractacions temporals

No hi ha temps per perdre. Aquesta és una de les màximes més repetides per Pedro Sánchez al seu equip. Amb un any d'antelació ha posat en marxa l'equip que elaborarà el programa electoral amb Meritxell Batet com a coordinadora i José Enrique Serrano en el segon lloc de comandament. Però queda un any per a les eleccions i alguns col·lectius no poden esperar, segons el criteri de Sánchez. Aquest és el cas dels aturats de llarga durada de més de 45 anys. Els socialistes presentaran un pla especial per a ells i el defensaran al Congrés. La responsable d'Ocupació, Mariluz Rodríguez, n'és la principal autora, i va ser secretària d'Estat d'Ocupació a l'última legislatura del govern socialista.

Si no és acceptat abans de les eleccions, serà la seva primera mesura al programa electoral. El pla es diu La Garantia +45 és de caràcter estatal i finançaria 200.000 contractacions temporals en llocs de treball ajustats a la competència i qualificació dels participants. Els beneficiaris serien aturats de llarga durada, que hagin esgotat la seva protecció i més grans de 45 anys. El disseny comporta un contracte temporal de sis mesos de durada, a temps parcial, per al 80% de la jornada, amb un salari equivalent al 100% del salari mínim interprofessional. El 20% restant es completa amb un pla personalitzat de recol·locació, ofert a través dels serveis públics d'ocupació o agències de recol·locació.

El pla finançaria 200.000 contractacions temporals en llocs de treball ajustats al perfil dels candidats

El pla seria de sis mesos i ha d'incloure almenys dues entrevistes personals amb un orientador professional. Els autors de la iniciativa inclouen la memòria econòmica i el cost ascendeix a 1.300 milions d'euros, amb una taula matemàtica que té en compte els costos salarials, socials, el pla i l'incentiu de recol·locació.

De qui és la competència? Estat o comunitats autònomes? En principi, i amb caràcter general, és autonòmica però el PSOE proposa que en el moment d'engegar-lo s'acudeixi a l'article 13.h de la Llei 56/2003 de 16 de desembre, d'Ocupació, que reconeix algunes competències a l'Estat en aquesta matèria, a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Aquest seria el cas perquè entraria en l'apartat de “Programes que s'estableixin amb caràcter excepcional i durada determinada, l'execució dels quals afecti tot el territori nacional, i en sigui imprescindible la gestió centralitzada, a l'efecte de garantir-ne l'efectivitat, així com idèntiques possibilitats d'obtenció i gaudi de tots els potencials beneficiaris”.

És possible el finançament? Aquesta és la resposta que ofereix el PSOE: “El programa es finançarà amb un terç de la rebaixa fiscal que el Govern farà a les rendes altes a l'IRPF i a les grans corporacions en l'impost de societats i que suposa uns 3.800 milions d'euros”.

Aquest programa és una prioritat per al PSOE perquè és urgent rescatar 200.000 persones aturades de manera immediata. Es mira especialment els més grans de 55 anys que no tenen feina, prestació ni pensió.