Selecciona Edició
Connecta’t

CaixaBank guanya 466 milions fins al setembre, un 1,6% més que el 2013

L'entitat tanca el trimestre amb uns actius totals de 333.699 milions d'euros

Imatge de la seu central del grup La Caixa a Barcelona.
Imatge de la seu central del grup La Caixa a Barcelona.

CaixaBank ha obtingut un benefici de 466 milions d'euros en els primers nou mesos de l'any, un 1,6% més que el mateix període del 2013, amb millores en el negoci bancari i una reducció de les dotacions d'un 47,8%, fins a 1.799 milions d'euros, ha informat l'entitat financera aquest divendres.

El marge d'interessos s'ha situat en 3.074 milions (+4,7%), i el d'explotació en 2.420 (+68,4%, o +6,7% si s'exclouen els extraordinaris de 2013), mentre que el marge brut ha caigut lleugerament (-0,6%) per la reducció d'un 43,4% de resultats de les participades i diferències de canvi de moneda, entre d'altres.

La ràtio de morositat s'ha reduït per tercer trimestre consecutiu, amb una caiguda de 118 punts bàsics l'any, fins a un 10,48%, per sota de la mitjana del sector (13,25% a l'agost), i la cobertura és d'un 58%, mentre que la liquiditat ha aconseguit els 61.172 milions i la ràtio de solvència amb criteris Basilea III és d'un 13,1% (12,7% fully loaded).

CaixaBank va tancar el setembre amb uns actius totals de 333.699 milions i un balanç "equilibrat", en el qual la cartera de crèdits equival a un 102,4% dels dipòsits, amb un descens de 7,5 punts percentuals des que va començar l'any.

Els recursos totals se situen en els 307.272 milions, amb un augment a l'any de 3.668 (+1,2%): els recursos de clients de l'activitat minorista van créixer en 8.756 milions (+3,4%), fins als 268.000, amb un "augment significatiu" dels recursos fora de balanç (fons d'inversió, plans de pensions i altres) de 5.725 milions, un 10,2% més.

Les comissions s'han situat en els 1.374 milions (+4,1%) per l'augment de la comercialització dels productes fora de balanç, i les despeses recurrents s'han reduït un 6,1% "per l'optimització de l'estructura del grup i la consecució de sinergies".

Els crèdits sobre clients bruts ascendeixen a 194.447 milions, un 6,2% menys fins al tancament de setembre (-4,3% si es considera la cartera sana sense promotor), i CaixaBank argumenta que els principals impactes en la seva evolució "continuen sent el despalanquejament generalitzat en el sistema i la reducció de l'exposició al sector promotor (-21,9%, -4.370 milions)".

Els dubtosos s'han reduït per cinquè trimestre consecutiu, fins a un total de 21.440 milions, 1.128 menys que el trimestre anterior, i 4.263 menys que fa un any.

Impacte de l'activitat immobiliària

L'entitat ha especificat que, si s'aïlla l'impacte de l'activitat immobiliària, la ràtio de morositat se situa en un 6,5% (-13 punts bàsics).

El resultat atribuït al negoci bancari i d'assegurances, excloent l'activitat immobiliària i les participades, ascendeix a 1.037 milions, mentre que l'activitat immobiliària ha generat del gener al setembre pèrdues netes per un import de 742 milions d'euros.

BuildingCenter, la filial immobiliària de CaixaBank, ha comercialitzat (venda o lloguer) immobles per import de 1.706 milions entre el gener i el setembre, un 10% més respecte al mateix període de l'any anterior, amb un total d'immobles comercialitzats de 16.367.

La comercialització d'immobles, incloent promotors i considerant el valor de la inversió original, arriba a 3.960 milions, amb 26.447 immobles comercialitzats.

Els actius immobiliaris de CaixaBank destinats al lloguer pugen a 2.479 milions nets de provisions, i la cartera neta d'immobles adjudicats disponibles per a la venda ascendeix a 6.956 milions, amb una cobertura d'un 53,1%.

A principis de març, CaixaBank va posar en marxa l'estratègia comercial CaixaNegocis, amb l'objectiu de reforçar la seva relació amb comerços, autònoms, professionals i microempreses, a la qual s'han adherit 214.046 nous clients fins al setembre.

Al setembre, a més, ha engegat AgroBank, línia de negoci centrada en el sector agrari amb l'especialització de prop de 400 oficines i una nova línia de finançament de 2.600 milions en crèdits preconcedits.

L'entitat, capdavantera en banca minorista a Espanya amb 13,5 milions de clients, també ha recordat que el 31 d'agost va acordar amb el britànic Barclays Bank adquirir el seu negoci de banca minorista, gestió de patrimonis i banca corporativa a Espanya.

Amb això, CaixaBank incorporarà uns 555.000 nous clients principalment de banca minorista i banca privada i personal, uns actius de 21.600 milions, una xarxa de 271 oficines i 2.446 empleats.